grupa biznesmenów

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Celem projektu było stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska” na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie oferty gospodarczej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm eksportowych oraz identyfikacji szans i zagrożeń dla rozwoju eksportu.

Okres realizacji:

styczeń 2009 – sierpień 2010

Lider projektu:

MARR S.A.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Pozostałe

Projekt

Power up your Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Support and development for your company

Więcej

Projekt

Invest in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Grow with us

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Partnership Network

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 3

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 2

Więcej

Projekt

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%