urządzenie sieciowe

Invest in Małopolska

Celem projektu było wykreowanie pozycji społeczno- gospodarczej Małopolski na arenie międzynarodowej w szczególności w zakresie pokazania potencjału inwestycyjnego regionu.

Okres realizacji:

wrzesień 2008 – październik 2010

Lider projektu:

MARR S.A.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Główne działania dotyczyły promocji inwestycji w zagranicznych ośrodkach decyzyjnych, budowaniu sieci informacji o ofertach inwestycyjnych, podnoszeniu kwalifikacji w ramach obsługi inwestora.

Pozostałe

Projekt

Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Grow with us

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Partnership Network

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 3

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 2

Więcej

Projekt

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Więcej

Projekt

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Więcej

Projekt

Innowacyjna Małopolska

Więcej

Projekt

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%