stoisko targowe

Power up your Business in Małopolska

Projekt dotyczył promocji potencjału eksportowego małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, promocji możliwości inwestowania na terenie regionu oraz wzmacniania wizerunku gospodarczego Małopolski.

Okres realizacji:

luty 2016 – styczeń 2019

Lider projektu:

MARR S.A.

Partnerzy:

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i Krakowski Park Technologiczny

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Projekt zapewniał uczestnictwo MŚP w zagranicznych misjach gospodarczych, prezentację oferty inwestycyjnej na zagranicznych targach inwestycyjnych, szkolenia z obsługi inwestora dla jst. W ramach projektu wydawane było czasopismo dla MŚP pt. „Business in Małopolska”.

Pozostałe

Projekt

Business in Małopolska – Support and development for your company

Więcej

Projekt

Invest in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Grow with us

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Partnership Network

Więcej

Projekt

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Więcej

Parnterzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%