Sieci współpracy

Współpraca z innymi regionami państw Unii Europejskiej to okazja do zdobycia nowych doświadczeń, wymiany umiejętności, ale także promocji Małopolski na arenie międzynarodowej i tworzenia jak najlepszego wizerunku regionu w Europie i na świecie.

Europejski Zespół Analiz

Europejski Zespół Analiz (EZA) jest międzynarodowym porozumieniem instytucji rozwoju regionalnego, stowarzyszeń przedsiębiorców realizowanym w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 2”. Celem EZA jest wsparcie eksportu, ułatwienie kontaktów B2B, opracowanie analiz dotyczących przedsiębiorczości, współpracy ponadregionalnej i wymiany doświadczeń.

Cele EZA

 • wymiana doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk w skali regionalnej w ramach wsparcia przedsiębiorców w okresie kryzysu
 • analiza możliwości współpracy międzyregionalnej w celu zastosowania mechanizmów wsparcia
 • organizacja wydarzeń w celu stworzenia relacji B2B
 • analiza możliwości wspólnego działania w relacjach z instytucjami UE

Partnerzy EZA

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska) - koordynator zadania
  Adres: Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Polska, www.marr.pl
  Kontakt: Jacek Adamczyk, główny specjalista, +48 602 575 517, e-mail: jacek.adamczyk@.marr.pl

 • Agencja Rozwoju Regionu Północno-Wschodniego (Rumunia)
  Adres: Piatra Neamt, Lt. Draghescu Street, no. 9, Neamt County, Romania, www.adrnordest.ro
  Kontakt: Robert Cotuna, Expert Private Investment Office, e-mail: robert.cotuna@adrnordest.ro

 • Netin Club (Hiszpania)
  Adres: Avda. del Gran Capitan 46, planta 1, oficina 5, 140005, Córdoba, Espańa, www: www.netinclub.com
  Kontakt: Mrs Yolanda Tomico-del Río, Dyrektor Zarządzający, e-mail: ytomico@netinclub.com

 • EQ Abogados (Hiszpania)
  Adres: Avda. del Gran Capitan 46, planta 1, oficina 5, 140005, Córdoba, Espańa, www.eqabogados.es
  Kontakt: José Antonio Caballero Ruiz, CEO, e-mail: josecaballero@eqabogados.es

 • Politechnika Lwowska - Uniwersytet Narodowy (Ukraina)
  Adres: ul. S. Bandery 1, 79013 Lwów, Ukraina, www.lpnu.ua
  Kontakt: Oleh Karyy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Organizacjami, e-mail: oleh.i.karyi@lpnu.ua, tel.: +380 50 5168136

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w działaniach EZA prosimy o wypełnienie poniższej Ankiety (najlepiej w języku angielskim) w części podstawowej i opcjonalnej oraz śledzenie aktualności EZA skierowanych specjalnie do Państwa.

texttextAnkieta

Prosimy o przesłanie ankiety na poniższy adres / W razie pytań prosimy o kontakt: jacek.adamczyk@marr.pl

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska 2”, poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach - link

Inicjatywa Awangarda

Inicjatywa Awangarda - Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalna, organizacja mająca na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski. Głównym jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach członkowskich poprzez współpracę międzyregionalną na poziomie europejskim. Obecnie Inicjatywa zrzesza 32 regiony z Unii Europejskiej, a Małopolska jest jedynym przedstawicielem z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa działa na rzecz wzmocnienia przemysłu, m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które współpracują ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji w różnych regionach i krajach UE. Taki sposób kooperacji ma doprowadzić do synergii potencjałów, wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji i przekształcenia regionalnych klastrów w europejskie, działające w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu UE. Ciężar współpracy w ramach inicjatywy leży po stronie firm, instytucji badawczych i klastrów.

ststWięcej

BERRY+

BERRY+ to nowe międzyregionalne partnerstwo w dziedzinie inteligentnych specjalizacji skierowane do regionów zaangażowanych w rozwój innowacyjności. Jego inauguracja nastąpiła w listopadzie 2020 r., a zasięg geograficzny i zakres merytoryczny pozostają w fazie rozwoju. Trzy kluczowe cele, które leżą u podstaw funkcjonowania BERRY+, to dążenie do wspierania międzyregionalnych inwestycji, zintegrowanie występujących u partnerów innowacji w istniejące lub nowe łańcuchy wartości oraz ustanowienie międzyregionalnego klastra zorientowanego na przetwarzanie odnawialnych zasobów naturalnych. Małopolska jest jedynym regionem z obszaru Europy Środkowej, który wchodzi w skład liczącego obecnie 11 partnerów porozumienia. Decyzja o podjęciu współpracy została podjęta ze względu na wspólne z obszarami tematycznymi BERRY+ interesy w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji, które zostały wskazane w najważniejszych założeniach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030.

ststWięcej

Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN)

Sieć stworzona w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Sieć swoje cele realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów.

ststWięcej

Stowarzyszenie NEREUS

Stowarzyszenie NEREUS działa od 2007 roku i jest jedyną w Europie siecią tematyczną, która reprezentuje interesy europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne. Kluczową rolą Stowarzyszenia jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań. NEREUS swoją działalność prowadzi jako międzynarodowe stowarzyszenie typu non-profit, które finansowane jest wyłącznie z rocznych składek członkowskich jej członków. Sieć swoje cele realizuje m.in. poprzez organizację konwencji, seminariów badawczych i działań edukacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia, a także poprzez promowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie potencjału i korzyści związanych z przestrzenią kosmiczną.

Obecnie wśród członków pełnoprawnych Stowarzyszenia NEREUS znajdują się 23 europejskie regiony, w tym trzy z Polski: Województwo Małopolskie, Mazowieckie i Podkarpackie.

ststWięcej

Pozostałe

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Jakość życia

Więcej

Europejski Region Przedsiębiorczości

Więcej

Położenie i komunikacja

Więcej

Kapitał ludzki

Więcej

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%