Linia produkcyjna

Gospodarka

Małopolska należy do czołówki polskich regionów pod względem potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej. Jest to przestrzeń oferująca szerokie możliwości dla nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i zrównoważonym rozwoju.

W Małopolsce:

 • PKB regionu wynosi 246 895 mln zł co stanowi 8% PKB kraju - 5. miejsce wśród polskich regionów pod względem wkładu do krajowego PKB (2022)
 • wartość PKB na mieszkańca wynosi 72 tys. PLN (2022)
 • największy udział w tworzeniu PKB w regionie ma 7 Inteligentnych Specjalizacji Regionu: life science – nauki o życiu, energia odnawialna, ICT, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego
 • jest 2 mln osób w wieku produkcyjnym co stanowi prawie 62% ogółu ludności (2023)
 • stolica regionu - Kraków - jest krajowym liderem w branży nowoczesnych usług biznesowych – w 288 centrach usług pracuje ponad 101 tys. osób – stanowi to 22% zatrudnionych w tym sektorze w Polsce
 • działa ponad 481 tys. podmiotów gospodarczych - 4 miejsce w Polsce (2023)
 • najważniejsze sektory eksportowe to: elektromaszynowy, motoryzacyjny i chemiczny
 • głównymi zagranicznymi partnerami handlowymi są: Niemcy, Czechy, Francja, Włochy, Słowacja 
 • eksport towarów i usług wynosi ponad 15,7 mld euro (2022), przyrost względem 2021 o 3,2 mld euro – 6. pozycja w Polsce
 • importu towarów i usług wynosi 18,5 mld euro (2022), przyrost względem 2021 o 4,9 mld euro  – 6. pozycja w Polsce
 • działa 5,3 tys. firm eksportujących (2022), przyrost względem 2021 o prawie 12% - 4. miejsce w Polsce
 • działa 5,6 tys. firm importujących (2022) - 4. miejsce w Polsce
 • wysoka w skali Polski pozycja podmiotów sprzedających przez Internet - 2,6% całego eksportu
 • średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej licznie przedsiębiorstw wynosi 29,4% (2022)
 • to jedyny region w Polsce pod względem całkowitych wydatków na B+R w relacji do PKB– powyżej 2,5% PKB

Pozostałe

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Nowoczesne usługi biznesowe

Więcej

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Jakość życia

Więcej

Europejski Region Przedsiębiorczości

Więcej

Położenie i komunikacja

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%