Skrzyżowanie autostrad

Komunikacja

Dogodna lokalizacja Małopolski zapewnia bardzo dobrą dostępność transportową, zarówno drogową, kolejową, jak i lotniczą. Przebiegająca przez Małopolskę autostrada łączy Niemcy i Ukrainę. Lotnisko Kraków Airport obsługuje rocznie ok. 8 mln pasażerów.

Infrastruktura lotnicza

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice to największy regionalny port lotniczy w Polsce. Lotnisko, położone zaledwie 11 km na zachód od centrum Krakowa jest świetnie skomunikowane z resztą regionu poprzez sieć autobusową, kolejową, jak i połączenia przewoźników prywatnych.

Oferuje ok. 121 połączeń rozkładowych do 84 miast w 30 krajach, w tym regularne połączenia z większością stolic europejskich, a także miastami takimi jak: Chicago, Nowy York, Tel Aviv czy Dubaj i Abu Dhabi.

W 2022 roku lotnisko obsłużyło 7,4 mln pasażerów.

Posiada terminal cargo, którego przepustowość dzienna wynosi 35 ton/dobę. W trakcie budowy jest nowy terminal, który będzie oferował możliwości przeładunkowe do 8 tys. ton rocznie. W kompleksie, oprócz zwykłego frachtu cargo, obsługiwane będą mogły być także przesyłki wymagające specjalnych warunków, jak np. zwierzęta, leki, materiały radioaktywne, artykuły spożywcze itp. W ramach inwestycji powstanie nowy wjazd na teren portu lotniczego wraz z punktem kontroli bezpieczeństwa. Nowa lokalizacja terminala cargo pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza bezpośrednie sąsiedztwo wjazdu na lotnisko i wpłynie na poprawę warunków dojazdu do terminala pasażerskiego.

Sprawdź połączenia: Strona główna Lotniska Kraków (krakowairport.pl)

Infrastruktura drogowa

Małopolska ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć drogową, która w połączeniu z potencjałem lotniska i sieci kolejowej umożliwia systematyczny rozwój przedsiębiorstw w regionie. Sieć dróg i autostrad jest sukcesywnie rozbudowywana, a to stymuluje jej gospodarkę i pozwala lepiej zintegrować się z Europą. Podstawą infrastruktury drogowej w Małopolsce są przecinające się międzynarodowe trasy tranzytowe:

  • wschód-zachód, którego osią na terenie Polski jest autostrada A4 łącząca Niemcy z Ukrainą i wchodząca w skład międzynarodowej drogi E40,
  • północ-południe, wyznaczona przez drogę krajową S 7, łącząca południe Europy z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni i stanowiąca część międzynarodowej drogi E77

Sieć dróg krajowych w Małopolsce stanowi 969,6 kilometrów dróg (2021). Są one zarządzane przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na stronie internetowej tej instytucji znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg krajowych w Małopolsce, realizowane na nich inwestycje, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery umiejscowione na drogach.

Sprawdź: Mapa informacji drogowej - Serwis Mapowy GDDKiA

Infrastruktura kolejowa

Przez Małopolskę przebiega główna linia kolejowa E30 (cześć transeuropejskiego korytarza TINA III) należąca do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę.

Sieć kolejowa w Małopolsce zarządzana jest przez PKP Polskie linie Kolejowe S.A.

Sprawdź połączenia: portalpasazera.pl

W Małopolsce funkcjonują również trzy linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) - szynowy system transportowy na terenie województwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej, na liniach:

  • SKA1: Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia
  • SKA2: Sędziszów – Kraków Główny – Podbory Skawińskie – Przeciszów
  • SKA3: Oświęcim – Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów

Rok 2021 w przewozach pasażerskich to 245,1 mln osób, które wybrały kolej jako środek transportu.

Rok 2021 w przewozach towarowych to 243,6 mln ton towarów .Odnotowano wzrost o 20,4 mln ton (9,1%) porównując z 2020 r.

W 2021 roku z organizowanych przez Województwo Małopolskie usług przewozowych skorzystało łącznie 8,76 mln pasażerów (w tym 4,32 mln przewiozła Spółka Koleje Małopolskie, 4,13 mln Spółka POLREGIO oraz 0,31 mln Spółka Koleje Śląskie). Jest to o 0,96 mln przewiezionych pasażerów więcej niż w roku 2020.

W Małopolsce znajduje się 46 bocznic kolejowych.

Pozostałe

Kapitał ludzki

Więcej

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Nowoczesne usługi biznesowe

Więcej

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Jakość życia

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%